Ben Robben

De rubriek Uitgesproken geeft een podium aan omgevingsdiensten. In deze vierde editie is het woord aan Ben Robben, directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Hij ziet reden voor meer samenwerking tussen omgevingsdiensten. “We staan voor dezelfde vraagstukken.”

“Mijn collega’s bij andere omgevingsdiensten zullen beamen dat we veel van elkaar kunnen leren. Maar toch, in de praktijk opereren we grotendeels solistisch. We maken weinig gebruik van elkaars kennis en ervaringen. We treffen elkaar voldoende, daar ligt het niet aan. Maar we maken niet vaak tijd vrij om zonder agenda met elkaar te bespreken wat ieder van ons bezig houdt.”

Schuitje

“Meer ideeën uitwisselen zou goed zijn. Natuurlijk, de ene omgevingsdienst is de andere niet. Je kunt zelfs beargumenteren dat elke omgevingsdienst uniek is. Er zijn verschillen in organisatievorm en in regio’s, verschillen in opdrachtgevers en bestuursculturen. Maar feit is dat we voor dezelfde vraagstukken staan – we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

Targets

“Om over mijn eigen organisatie te spreken: als ODRA bedienen we 11 gemeenten en provincie Gelderland. We startten 3,5 jaar geleden met een team waarvan alle medewerkers van die opdrachtgevers afkomstig waren. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt en veel vooruitgang geboekt.”

‘De lat ligt hoog, dat zullen collega’s herkennen’

Verwachtingen

“Door onze opdrachtgevers worden we beoordeeld op basis van targets. De lat ligt hoog en het voldoen aan de verwachtingen is een grote uitdaging. Collega’s zullen dat herkennen. De ambitie is om steeds meer ondernemerschap te tonen. Of zoals dat bij ons heet: we moeten van instituut naar onderneming. Ondertussen moeten we reëel zijn: we zijn niet allemaal ondernemer. De meeste omgevingsdiensten worden gekenmerkt door een tamelijk ambtelijke cultuur. Het is goed om ook hierover het gesprek te voeren.”

Extra workload

“Buiten de organisatie is de aantrekkende economie een aandachtspunt. De bouw trekt aan en dat zorgt voor een extra workload. Dat plaatst ons voor dilemma’s, ook omdat onze capaciteit in de afgelopen jaren niet is gewijzigd. Is er ruimte om in te huren? Vragen we een extra bijdrage bovenop de huidige inputfinanciering? Hoe zorgen we ervoor dat het werk gedaan wordt? Dit lijkt me typisch een vraagstuk waarbij omgevingsdiensten samen kunnen optrekken.”

‘We zijn allemaal jonge organisaties op zoek naar volwassenheid’

Samen optrekken

“De omgevingsdiensten zijn allemaal jonge organisaties op zoek naar volwassenheid. We leveren nagenoeg dezelfde diensten. We willen allemaal de stap zetten naar financiering op basis van output. En we willen naar meer risicogericht werken. Binnen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten merk ik dat dit soort vraagstukken steeds vaker op de gezamenlijke agenda staan. Het is waardevol als we elkaar ook landelijk weten te vinden.”