Anton van Leeuwen

De rubriek Uitgesproken geeft een podium aan omgevingsdiensten. In deze eerste editie is het woord aan Anton van Leeuwen. De directeur van RUD Zeeland vertelt over de actuele ontwikkelingen binnen zijn organisatie. “Nu de organisatie staat, kunnen we doorontwikkelen.”

“Zoals vrijwel alle omgevingsdiensten zoekt RUD Zeeland naar manieren om het werk nog beter te kunnen doen. Effectiever werken, hogere kwaliteit, betere verantwoording. In Zeeland willen we dit onder meer bereiken met een nieuwe begrotingssystematiek. Hier hebben we al flinke stappen mee gezet.”

Werkelijke risico’s
“Het streven is helder: deelnemers betalen per product dat we hen leveren en we zetten onze middelen in waar de risico’s zijn. Daarom willen we voortaan begroten volgens het PxQ-principe. Hiermee slaan we meerdere vliegen in één klap: een eerlijke verdeling van de kosten, één Zeeuws kwaliteitsniveau, risicogericht werken, realistisch begroten én het toezicht effectief organiseren. Elke deelnemer weet zo exact wat er door ons wordt geleverd.”

Evenwicht vinden
“Een factor van belang is dat net als elders in het land onze deelnemers – dertien gemeentes, de provincie en het waterschap – financieel krap zitten. Dat geeft ons de verplichting zeer effectief met de budgetten om te gaan. Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid om Zeeland veilig en schoon te houden. Waar die belangen lijken te botsen, willen wij het voortouw nemen en het juiste evenwicht vinden.”

‘De balans is op dit moment zoek’

In control
“Op dit moment is de balans zoek. Dat kun je gerust stellen. Op een totaal van de benodigde 100 FTE komen we zo’n 12 FTE te kort om al onze verplichtingen te kunnen nakomen. De gevolgen laten zich uittekenen: een hoge werkdruk en op onderdelen ontevreden klanten. Door realistischer te begroten ontstaat balans tussen de opgave en de daarvoor beschikbare personele capaciteit. Daardoor kunnen we in control zijn.”

Veiligheid waarborgen
“De reacties van onze deelnemers zijn in zekere zin voorspelbaar. Wordt het duurder, dan klagen ze. En wordt het goedkoper, dan staan ze te popelen om het in te voeren. Vanuit de functie van de omgevingsdiensten kun je zeggen: als het duurder wordt, dan zaten we eerder blijkbaar onder het gewenste niveau.”

‘Realistisch begroten brengt ons in control’

Slagkracht vergroten
“In zekere zin is het logisch dat we hier nu mee bezig zijn. Na de start van de RUD Zeeland in januari 2014 hebben we vooral structuur aangebracht. Nu de organisatie staat, kunnen we doorontwikkelen. De omgang met financiële afspraken is één voorbeeld. We zijn ook bezig verschillende informatiesystemen te koppelen, zodat we onze slagkracht vergroten en onze activiteiten beter kunnen monitoren.”

Vertrouwen
“Draagvlak is natuurlijk belangrijk bij zo’n ingrijpende verandering. We betrekken onze opdrachtgevers dan ook nadrukkelijk bij de nieuwe manier van begroten en het bepalen van het Zeeuwse kwaliteitsniveau. We hebben de nieuwe systematiek samen met hen ontwikkeld. En we werken met cijfers die van henzelf komen. Dat helpt natuurlijk. Al met al heb ik er vertrouwen in dat de nieuwe begrotingssystematiek er komt, al is het nog geen gelopen race. Eind dit jaar, dan valt hopelijk het besluit.”