Uitgesproken

Het LMA geeft het woord aan mensen uit de praktijk.

De omgevingsdiensten zien toe op de naleving van milieu- en omgevingsregels. Een grote verantwoordelijkheid, waarbij het LMA ze zoveel als mogelijk ondersteunt. Onderdeel van onze bijdrage is het bevorderen van contact en samenwerking tussen de omgevingsdiensten. Met de rubriek Uitgesproken geven we een podium aan professionals uit de praktijk. Regelmatig verschijnt hier een nieuwe editie.

Anton van Leeuwen: ‘Winst boeken met nieuwe manier van begroten’ (april 2016)