Nieuwsbrief nr.2 2016

Beste LMA-relatie,

Het LMA zit niet stil. Als bron van inzicht zijn wij continu in gesprek met omgevingsdiensten. Samen maken we werken van risicogericht werken. Ontdek onze activiteiten en doe mee!

Gratis trainingen: nu ook inhouse

De gratis trainingen voor omgevingsdiensten zijn populair. Diverse trainingen zijn in korte tijd volgeboekt. Het LMA anticipeert hierop: met extra trainingsdagen én met inhouse trainingen.

Lees er alles over

Uitgesproken: meer samenwerken

In de rubriek Uitgesproken is het woord ditmaal aan Jan Dirk Nijkamp. De interim directeur van OD Brabant Noord pleit voor meer samenwerking tussen omgevingsdiensten.

'Ondoorzichtige praktijk maakt samenwerken belangrijk'

Strategische quickscan versterkt werkplannen

Voor omgevingsdiensten is het belangrijk dat ze snel risicovolle branches en afvalstromen in kaart kunnen brengen. De strategische quickscan maakt dit mogelijk.

Krijg zicht op risico’s

Toegang tot Terra

Goed nieuws voor omgevingsdiensten die toezicht houden op internationaal opererende bedrijven: het LMA heeft sinds kort direct toegang tot het EVOA-meldsysteem Terra.

Aan de slag met de voorbereidingsrapportage

Afvalproducenten in beeld

Nog voor de zomer kan elke omgevingsdienst bij het LMA een voorbereidingsrapportage voor afvalproducenten opvragen. Dat is het waardevolle resultaat van een van onze expedities.

Maak werk van beter ketentoezicht

LMA-functie naar ministerie

Het LMA bereidt zich voor op een organisatorische transitie. Met ingang van 2017 wordt de LMA-functie ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Een convenant bekrachtigt de nieuwe structuur.

De dienstverlening blijft ongewijzigd