Vooraankondiging Softwareleveranciersoverleg

Gepubliceerd 24 juli 2020

In 2021 worden een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen van kracht. Omdat dit gevolgen heeft voor AMICE, organiseren wij een digitale bijeenkomst in september 2020. Vanwege de coronamaatregelen is dit niet mogelijk op locatie.

Het gaat hier om:

  • De basisregistratie bedrijven
  • Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Deze wettelijke verplichtingen zullen wijzigingen in het XML-berichtenverkeer ten gevolg hebben.

  • Het AMICE bedrijfsnummer vervalt en wordt vervangen door het KvK-nummer
  • Bij de (maandelijkse) meldingen kan optioneel een VIHB-nummer van de (buitenlandse) vervoerder worden meegegeven

Deze digitale bijeenkomst heeft 2 doelen. Ten eerste willen wij onze softwareleveranciers informeren over de verplichtingen die eraan komen. Ten tweede willen wij onze voorstellen toetsen voor aanpassing van de informatie in de XML-berichten en de voorgestelde tijdlijnen.

Wanneer de precieze invulling van het programma bekend is, krijgen jullie van ons weer een update .