Home > Inwerkingtreding

Per 1 januari 2011 zijn de wijzigingen van het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in werking getreden. Deze wijzigingen zijn op 19 november 2010 gepubliceerd in respectievelijk het Staatsblad (2010, nr. 770) en de Staatscourant (2010, nr. 18385). Het inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 22 december 2010 in het Staatsblad (2010, nr. 821).

Dit betekent onder andere dat in de maand januari 2011 voor het laatst gemeld kan worden via de oude (XML) interface (versie 1.3), de huidige webapplicatie van AMICE en de oude meldformulieren.

Vanaf 1 februari 2011, als er gemeld moet gaan worden over januari 2011:

  • wordt de oude XML-interface buiten werking gesteld en kan alleen nog maar via de nieuwe interface (v2.0) worden gemeld
  • wordt een nieuwe versie van de meldapplicatie AMICE beschikbaar gesteld die aansluit op de nieuwe meldformulieren
  • mogen alleen nog maar de nieuwe meldformulieren worden gebruikt (dus geen overgangstermijn!)

Voor het gebruik van de oude begeleidingsbrief geldt een overgangtermijn tot 1 mei 2011. Vanaf die datum moet ook de nieuwe begeleidingsbrief worden gebruikt.

De komende periode werken wij hard aan het actualiseren van de website.

Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk.

Laatste wijziging van deze pagina | 05-01-11


Nieuwsbrief nr.4 2014

De LMA nieuwsbrief nr. 4 van 2014 is verschenen. Met hierin informatie over de voortgang van het pilotprogramma Informatiegestuurde handhaving, de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de Omgevingsdienst Regio Arnhem en het LMA, maar ook over de overgang naar eHerkenning. Lees verder...

Jaarverslag LMA 2013

Het LMA jaarverslag over 2013 is verschenen! Lees verder...

LMA en PIM verbeteren informatie-uitwisseling voor milieuhandhavers

Op 20 november hebben het LMA en het ministerie voor Infrastructuur en Milieu de overeenkomst ondertekend voor de aansluiting van het LMA met het meldsysteem AMICE op Inspectieview Milieu Lees verder...