Home > Inwerkingtreding

Per 1 januari 2011 zijn de wijzigingen van het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in werking getreden. Deze wijzigingen zijn op 19 november 2010 gepubliceerd in respectievelijk het Staatsblad (2010, nr. 770) en de Staatscourant (2010, nr. 18385). Het inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 22 december 2010 in het Staatsblad (2010, nr. 821).

Dit betekent onder andere dat in de maand januari 2011 voor het laatst gemeld kan worden via de oude (XML) interface (versie 1.3), de huidige webapplicatie van AMICE en de oude meldformulieren.

Vanaf 1 februari 2011, als er gemeld moet gaan worden over januari 2011:

  • wordt de oude XML-interface buiten werking gesteld en kan alleen nog maar via de nieuwe interface (v2.0) worden gemeld
  • wordt een nieuwe versie van de meldapplicatie AMICE beschikbaar gesteld die aansluit op de nieuwe meldformulieren
  • mogen alleen nog maar de nieuwe meldformulieren worden gebruikt (dus geen overgangstermijn!)

Voor het gebruik van de oude begeleidingsbrief geldt een overgangtermijn tot 1 mei 2011. Vanaf die datum moet ook de nieuwe begeleidingsbrief worden gebruikt.

De komende periode werken wij hard aan het actualiseren van de website.

Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk.

Laatste wijziging van deze pagina | 05-01-11


Inzage in meldgegevens voor ontdoeners beschikbaar in AMICE

Vanaf 23 juli 2014 is het mogelijk om zonder account  op de homepage van AMICE een beperkte set meldgegevens op te vragen. Ontdoeners kunnen op basis van een afvalstroomnummer en meldjaar inzage krijgen in de gegevens die over hun afvalstroom zijn gemeld..
Lees verder...

Verhuizing LMA naar Rijswijk

Op 1 juli 2014 veranderen het post- en bezoekadres van het LMA. Als onderdeel van het nieuwe huisvestingsplan voor geheel Rijkswaterstaat Zuid-Holland verhuizen de medewerkers van Den Haag naar:
Lees verder...

Nieuwsbrief nr.2 2014

Onlangs hebben wij onze nieuwsbrief nr.2  2014 verspreid. De LMA-nieuwsbrief verschijnt voortaan in een iets gewijzigde vorm. De informatie wordt ingedeeld in vaste rubrieken, die in elke nieuwsbrief terugkomen. Deze rubrieken zijn: “Actuele ontwikkelingen”, ‘Vraag aan de helpdesk”, ‘(Interne) projecten” en “Evenementen”. Lees verder...