Home > Nieuws > Definitieve versie XML-interface AMICE

Als gevolg van het in werking treden van het gewijzigde Besluit melden op 1 januari 2011 wijzigt ook de AMICE webapplicatie. In de nieuwe versie miv 1 februari 2011 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de meldschermen en rapportages die verband houden met de wijziging van het Besluit Melden.

Vanaf 1 februari 2011, als er gemeld moet gaan worden over januari 2011 zijn de volgende wijzigingen aangebracht op de meldschermen van de AMICE webapplicatie:

Eerste ontvangstmelding:

  1. Nieuw veld 'Land' bij de Locatie van Herkomst. Er is een nieuw verplicht veld 'Land' toegevoegd bij de Locatie van Herkomst. Er wordt geen technische controle meer uitgevoerd op de locatie van herkomst zodra er een ander land dan 'Nederland' wordt ingevoerd. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een buitenlandse locatie van herkomst op te geven.

Afgiftemelding:

  1. Nieuw veld 'GN-Code'. Het is nu mogelijk om i.p.v. een euralcode een GN-code op te geven bij een afgiftemelding.
    • De GN-code (“GN” gevolgd door 8 cijfers) moet worden gebruikt bij de afgifte van stoffen die niet als afvalstof worden aangemerkt (codelijst zie publicaties). 
    • De euralcode moet alleen nog gebruikt worden bij de afgifte van afvalstoffen.
  2. Afgiftemelding mogelijk aan meldingsplichtige inrichting. Het is nu mogelijk om een afgiftemelding te doen aan een meldingsplichtige inrichting als de wijze van nuttige toepassing één van de volgende codes is: B01, B02, B03, B04 of B05.

Nulmelding:

  1. Het is vanaf 1 februari alleen nog maar mogelijk om een nulmelding te doen voor een meldperiode als er in die maand zowel geen ontvangstmelding als geen afgiftemelding is gedaan.

Rapportages:

  1. Rapportage 'eigen afgiften per vestiging'. Op de rapportage 'eigen afgiften per vestiging' worden ook de GN-codes getoond.
  2. Rapportages 'eigen meldgegevens per ...'. Op alle rapportages wordt de landcode van de buitenlandse locatie van herkomst getoond.

Vanaf 1 februari 2011 is ook de XML meldinterface van AMICE gewijzigd. De oude XML-interface (versie 1.3) is met ingang van 1 februari 2011 buiten werking gesteld en er kan alleen nog maar worden gemeld via de nieuwe XML-interface (versie 2.0). Klik voor meer informatie.

Met eventuele vragen kunt u terecht bij de helpdesk van het LMA.

 

Laatste wijziging van deze pagina | 22-02-11


Inloggen met eHerkenning op AMICE

Vanaf 20 maart 2015 kunnen AMICE gebruikers ook met eHerkenning inloggen op het webportaal van AMICE. Dan start ook de overgangsperiode. Na de overgangsperiode kunt u niet meer met uw certificaat inloggen op het AMICE webportaal. Lees verder...

LMA start in maart 2015 met invoering van eHerkenning

In de week van16-20 maart 2015 vervangt het LMA het inloggen met de huidige AMICE-certificaten door het inloggen met eHerkenningsmiddelen.  Lees verder...

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen gaat over op eHerkenning (update)

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gaat in 2015 de huidige AMICE certificaten door eHerkenning vervangen.
Met eHerkenning krijgen AMICE gebruikers makkelijker toegang tot het systeem. Lees verder...