Home > Nieuws > Definitieve versie XML-interface AMICE

Als gevolg van het in werking treden van het gewijzigde Besluit melden op 1 januari 2011 wijzigt ook de AMICE webapplicatie. In de nieuwe versie miv 1 februari 2011 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de meldschermen en rapportages die verband houden met de wijziging van het Besluit Melden.

Vanaf 1 februari 2011, als er gemeld moet gaan worden over januari 2011 zijn de volgende wijzigingen aangebracht op de meldschermen van de AMICE webapplicatie:

Eerste ontvangstmelding:

  1. Nieuw veld 'Land' bij de Locatie van Herkomst. Er is een nieuw verplicht veld 'Land' toegevoegd bij de Locatie van Herkomst. Er wordt geen technische controle meer uitgevoerd op de locatie van herkomst zodra er een ander land dan 'Nederland' wordt ingevoerd. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een buitenlandse locatie van herkomst op te geven.

Afgiftemelding:

  1. Nieuw veld 'GN-Code'. Het is nu mogelijk om i.p.v. een euralcode een GN-code op te geven bij een afgiftemelding.
    • De GN-code (“GN” gevolgd door 8 cijfers) moet worden gebruikt bij de afgifte van stoffen die niet als afvalstof worden aangemerkt (codelijst zie publicaties). 
    • De euralcode moet alleen nog gebruikt worden bij de afgifte van afvalstoffen.
  2. Afgiftemelding mogelijk aan meldingsplichtige inrichting. Het is nu mogelijk om een afgiftemelding te doen aan een meldingsplichtige inrichting als de wijze van nuttige toepassing één van de volgende codes is: B01, B02, B03, B04 of B05.

Nulmelding:

  1. Het is vanaf 1 februari alleen nog maar mogelijk om een nulmelding te doen voor een meldperiode als er in die maand zowel geen ontvangstmelding als geen afgiftemelding is gedaan.

Rapportages:

  1. Rapportage 'eigen afgiften per vestiging'. Op de rapportage 'eigen afgiften per vestiging' worden ook de GN-codes getoond.
  2. Rapportages 'eigen meldgegevens per ...'. Op alle rapportages wordt de landcode van de buitenlandse locatie van herkomst getoond.

Vanaf 1 februari 2011 is ook de XML meldinterface van AMICE gewijzigd. De oude XML-interface (versie 1.3) is met ingang van 1 februari 2011 buiten werking gesteld en er kan alleen nog maar worden gemeld via de nieuwe XML-interface (versie 2.0). Klik voor meer informatie.

Met eventuele vragen kunt u terecht bij de helpdesk van het LMA.

 

Laatste wijziging van deze pagina | 22-02-11


Congres 'Samen grip op asbest'

Uitnodiging: Samen grip op asbest
Hoe geven we ketentoezicht op asbest samen vorm
24 november 2014, De Fabrique, Utrecht Lees verder...

Problemen met retourberichten opgelost

De problemen met het verzenden van retourberichten vanuit AMICE zijn opgelost. Lees verder...

Nieuwsbrief nr.3 2014

Onlangs hebben wij onze nieuwsbrief nr. 3 2014 verspreid. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over onder andere de samenwerking met het Programmateam Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten en de start van de pilotprogramma’s Informatie gestuurde handhaving. Lees verder...