Home > Nieuws > Inwerkingtreding

Per 1 januari 2011 zijn de wijzigingen van het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in werking getreden. Deze wijzigingen zijn op 19 november 2010 gepubliceerd in respectievelijk het Staatsblad (2010, nr. 770) en de Staatscourant (2010, nr. 18385). Het inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 22 december 2010 in het Staatsblad (2010, nr. 821).

Dit betekent onder andere dat in de maand januari 2011 voor het laatst gemeld kan worden via de oude (XML) interface (versie 1.3), de huidige webapplicatie van AMICE en de oude meldformulieren.

Vanaf 1 februari 2011, als er gemeld moet gaan worden over januari 2011:

  • wordt de oude XML-interface buiten werking gesteld en kan alleen nog maar via de nieuwe interface (v2.0) worden gemeld
  • wordt een nieuwe versie van de meldapplicatie AMICE beschikbaar gesteld die aansluit op de nieuwe meldformulieren
  • mogen alleen nog maar de nieuwe meldformulieren worden gebruikt (dus geen overgangstermijn!)

Voor het gebruik van de oude begeleidingsbrief geldt een overgangtermijn tot 1 mei 2011. Vanaf die datum moet ook de nieuwe begeleidingsbrief worden gebruikt.

De komende periode werken wij hard aan het actualiseren van de website.

Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk.

Laatste wijziging van deze pagina | 05-01-11


Nieuwsbrief nr.1 2014

Onlangs hebben wij onze nieuwsbrief nr.1 2014 verspreid. De nieuwsbrief bevat onder andere informatie over het nieuwe bestuur, eHerkenning, inspectieview milieu en AMICE. Lees verder...

Inzage meldgegevens AMICE voor ontdoeners

Medio 2014 zal het LMA een beperkte set meldgegevens ter beschikking gaan stellen aan de (primaire en secundaire) ontdoeners van afvalstoffen. Lees verder...

Rappellering TAM oktober 2013

Door een fout is er op maandagochtend 18 november een email verstuurd vanuit AMICE met als titel 'Rappellering TAM'. Lees verder...