Home > Nieuws > Inwerkingtreding

Per 1 januari 2011 zijn de wijzigingen van het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in werking getreden. Deze wijzigingen zijn op 19 november 2010 gepubliceerd in respectievelijk het Staatsblad (2010, nr. 770) en de Staatscourant (2010, nr. 18385). Het inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 22 december 2010 in het Staatsblad (2010, nr. 821).

Dit betekent onder andere dat in de maand januari 2011 voor het laatst gemeld kan worden via de oude (XML) interface (versie 1.3), de huidige webapplicatie van AMICE en de oude meldformulieren.

Vanaf 1 februari 2011, als er gemeld moet gaan worden over januari 2011:

  • wordt de oude XML-interface buiten werking gesteld en kan alleen nog maar via de nieuwe interface (v2.0) worden gemeld
  • wordt een nieuwe versie van de meldapplicatie AMICE beschikbaar gesteld die aansluit op de nieuwe meldformulieren
  • mogen alleen nog maar de nieuwe meldformulieren worden gebruikt (dus geen overgangstermijn!)

Voor het gebruik van de oude begeleidingsbrief geldt een overgangtermijn tot 1 mei 2011. Vanaf die datum moet ook de nieuwe begeleidingsbrief worden gebruikt.

De komende periode werken wij hard aan het actualiseren van de website.

Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met onze helpdesk.

Laatste wijziging van deze pagina | 05-01-11


Inloggen met eHerkenning op AMICE

Vanaf 20 maart 2015 kunnen AMICE gebruikers ook met eHerkenning inloggen op het webportaal van AMICE. Dan start ook de overgangsperiode. Na de overgangsperiode kunt u niet meer met uw certificaat inloggen op het AMICE webportaal. Lees verder...

LMA start in maart 2015 met invoering van eHerkenning

In de week van16-20 maart 2015 vervangt het LMA het inloggen met de huidige AMICE-certificaten door het inloggen met eHerkenningsmiddelen.  Lees verder...

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen gaat over op eHerkenning (update)

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gaat in 2015 de huidige AMICE certificaten door eHerkenning vervangen.
Met eHerkenning krijgen AMICE gebruikers makkelijker toegang tot het systeem. Lees verder...