Home > Nieuws > Overgangstermijn

De publicatie van het gewijzigde Besluit melden zal naar verwachting pas in week 45 (8-12 november 2010) plaats gaan vinden. De termijn waarop bedrijven moeten overstappen op de nieuwe begeleidingsbrief (1 februari 2011) wordt daardoor steeds korter en heeft geleid tot vragen uit het werkveld.

Op 4 november 2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) ingestemd met een verzoek van de brancheverenigingen om de termijn voor het gebruik van de oude begeleidingsbrieven te verlengen tot 1 mei 2011.

Het gebruik van de nieuwe begeleidingsbrieven is per 1 november 2010 toegestaan en vanaf 1 mei 2011 verplicht. Tot 1 mei 2011 is het dus toegestaan de oude begeleidingsbrieven te gebruiken.

Let op:

De wijziging van het Besluit en de Regeling melden per 1 januari 2011 heeft consequenties voor de verplichtingen met betrekking tot het gebruik (o.a.) van de begeleidingsbrief. De gewijzigde verplichtingen gelden dus ook bij het gebruik van de oude begeleidingsbrief tijdens de (verlengde) overgangstermijn tot 1 mei 2011.

Een overzicht van verschillen tussen de oude en nieuwe verplichtingen vindt u in onze factsheet.

Laatste wijziging van deze pagina | 09-11-10


Inloggen met eHerkenning op AMICE

Vanaf 20 maart 2015 kunnen AMICE gebruikers ook met eHerkenning inloggen op het webportaal van AMICE. Dan start ook de overgangsperiode. Na de overgangsperiode kunt u niet meer met uw certificaat inloggen op het AMICE webportaal. Lees verder...

LMA start in maart 2015 met invoering van eHerkenning

In de week van16-20 maart 2015 vervangt het LMA het inloggen met de huidige AMICE-certificaten door het inloggen met eHerkenningsmiddelen.  Lees verder...

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen gaat over op eHerkenning (update)

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gaat in 2015 de huidige AMICE certificaten door eHerkenning vervangen.
Met eHerkenning krijgen AMICE gebruikers makkelijker toegang tot het systeem. Lees verder...