Home > Nieuws > Overgangstermijn

De publicatie van het gewijzigde Besluit melden zal naar verwachting pas in week 45 (8-12 november 2010) plaats gaan vinden. De termijn waarop bedrijven moeten overstappen op de nieuwe begeleidingsbrief (1 februari 2011) wordt daardoor steeds korter en heeft geleid tot vragen uit het werkveld.

Op 4 november 2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) ingestemd met een verzoek van de brancheverenigingen om de termijn voor het gebruik van de oude begeleidingsbrieven te verlengen tot 1 mei 2011.

Het gebruik van de nieuwe begeleidingsbrieven is per 1 november 2010 toegestaan en vanaf 1 mei 2011 verplicht. Tot 1 mei 2011 is het dus toegestaan de oude begeleidingsbrieven te gebruiken.

Let op:

De wijziging van het Besluit en de Regeling melden per 1 januari 2011 heeft consequenties voor de verplichtingen met betrekking tot het gebruik (o.a.) van de begeleidingsbrief. De gewijzigde verplichtingen gelden dus ook bij het gebruik van de oude begeleidingsbrief tijdens de (verlengde) overgangstermijn tot 1 mei 2011.

Een overzicht van verschillen tussen de oude en nieuwe verplichtingen vindt u in onze factsheet.

Laatste wijziging van deze pagina | 09-11-10


Inzage in meldgegevens voor ontdoeners beschikbaar in AMICE

Vanaf 23 juli 2014 is het mogelijk om zonder account  op de homepage van AMICE een beperkte set meldgegevens op te vragen. Ontdoeners kunnen op basis van een afvalstroomnummer en meldjaar inzage krijgen in de gegevens die over hun afvalstroom zijn gemeld..
Lees verder...

Verhuizing LMA naar Rijswijk

Op 1 juli 2014 veranderen het post- en bezoekadres van het LMA. Als onderdeel van het nieuwe huisvestingsplan voor geheel Rijkswaterstaat Zuid-Holland verhuizen de medewerkers van Den Haag naar:
Lees verder...

Nieuwsbrief nr.2 2014

Onlangs hebben wij onze nieuwsbrief nr.2  2014 verspreid. De LMA-nieuwsbrief verschijnt voortaan in een iets gewijzigde vorm. De informatie wordt ingedeeld in vaste rubrieken, die in elke nieuwsbrief terugkomen. Deze rubrieken zijn: “Actuele ontwikkelingen”, ‘Vraag aan de helpdesk”, ‘(Interne) projecten” en “Evenementen”. Lees verder...