Home > Nieuws > Overgangstermijn

De publicatie van het gewijzigde Besluit melden zal naar verwachting pas in week 45 (8-12 november 2010) plaats gaan vinden. De termijn waarop bedrijven moeten overstappen op de nieuwe begeleidingsbrief (1 februari 2011) wordt daardoor steeds korter en heeft geleid tot vragen uit het werkveld.

Op 4 november 2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) ingestemd met een verzoek van de brancheverenigingen om de termijn voor het gebruik van de oude begeleidingsbrieven te verlengen tot 1 mei 2011.

Het gebruik van de nieuwe begeleidingsbrieven is per 1 november 2010 toegestaan en vanaf 1 mei 2011 verplicht. Tot 1 mei 2011 is het dus toegestaan de oude begeleidingsbrieven te gebruiken.

Let op:

De wijziging van het Besluit en de Regeling melden per 1 januari 2011 heeft consequenties voor de verplichtingen met betrekking tot het gebruik (o.a.) van de begeleidingsbrief. De gewijzigde verplichtingen gelden dus ook bij het gebruik van de oude begeleidingsbrief tijdens de (verlengde) overgangstermijn tot 1 mei 2011.

Een overzicht van verschillen tussen de oude en nieuwe verplichtingen vindt u in onze factsheet.

Laatste wijziging van deze pagina | 09-11-10


Nieuwsbrief nr.1 2014

Onlangs hebben wij onze nieuwsbrief nr.1 2014 verspreid. De nieuwsbrief bevat onder andere informatie over het nieuwe bestuur, eHerkenning, inspectieview milieu en AMICE. Lees verder...

Inzage meldgegevens AMICE voor ontdoeners

Medio 2014 zal het LMA een beperkte set meldgegevens ter beschikking gaan stellen aan de (primaire en secundaire) ontdoeners van afvalstoffen. Lees verder...

Rappellering TAM oktober 2013

Door een fout is er op maandagochtend 18 november een email verstuurd vanuit AMICE met als titel 'Rappellering TAM'. Lees verder...