Home > Nieuws > Wet- en regelgeving

In de sectie ‘Wet- en regelgeving’ vindt u een overzicht van de relevante wet- en regelgeving rondom het melden en registreren van afvalstoffen. Voor het Besluit en de Regeling melden is ook een wijzigingshistorie opgenomen. De sectie vindt u in het menu aan de linkerkant van deze website, onder de knop ‘Wet- en regelgeving’.

Overzicht relevante regelgeving
Voor het melden en registreren van afvalstoffen zijn de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10 Afvalstoffen) en het Besluit en de Regeling melden het meest relevant. Vaak wordt echter verwezen naar andere regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de Eural-code (Regeling Europese afvalstoffenlijst en Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst). Bij de eerste ontvangstmelding van een afvalstroomnummer moet altijd een Eural-code worden vermeld.

Ook is in andere regelgeving vaak aanvullende verplichtingen opgenomen. Zo bevatten het Besluit inzamelen afvalstoffen en de Regeling VIHB eisen voor de registratie van inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB-ers).

De sectie ‘Wet- en regelgeving’ bevat een overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving rondom het melden en registreren van afvalstoffen. Via een link wordt u doorgestuurd naar de meest actuele teksten op de website van Overheid.nl.

Wijzigingshistorie
Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Het gaat dan vaak om kleine aanpassingen, zoals vervanging van een verwijzing bij wijziging/implementatie van andere regelgeving. Voor het Besluit en de Regeling melden is een overzicht opgenomen van alle wijzigingen die vanaf de inwerkingtreding in het Besluit en de Regeling (1 januari 2005) zijn aangebracht.

De teksten van het Besluit en de Regeling melden, die voorheen onder ‘publicaties’ stonden, zijn daarmee verplaatst.

 

Laatste wijziging van deze pagina | 03-08-09


Nieuwsbrief nr.1 2014

Onlangs hebben wij onze nieuwsbrief nr.1 2014 verspreid. De nieuwsbrief bevat onder andere informatie over het nieuwe bestuur, eHerkenning, inspectieview milieu en AMICE. Lees verder...

Inzage meldgegevens AMICE voor ontdoeners

Medio 2014 zal het LMA een beperkte set meldgegevens ter beschikking gaan stellen aan de (primaire en secundaire) ontdoeners van afvalstoffen. Lees verder...

Rappellering TAM oktober 2013

Door een fout is er op maandagochtend 18 november een email verstuurd vanuit AMICE met als titel 'Rappellering TAM'. Lees verder...