Home > Nieuws > Wet- en regelgeving

In de sectie ‘Wet- en regelgeving’ vindt u een overzicht van de relevante wet- en regelgeving rondom het melden en registreren van afvalstoffen. Voor het Besluit en de Regeling melden is ook een wijzigingshistorie opgenomen. De sectie vindt u in het menu aan de linkerkant van deze website, onder de knop ‘Wet- en regelgeving’.

Overzicht relevante regelgeving
Voor het melden en registreren van afvalstoffen zijn de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10 Afvalstoffen) en het Besluit en de Regeling melden het meest relevant. Vaak wordt echter verwezen naar andere regelgeving. Een voorbeeld hiervan is de Eural-code (Regeling Europese afvalstoffenlijst en Regeling integrale tekst Afvalstoffenlijst). Bij de eerste ontvangstmelding van een afvalstroomnummer moet altijd een Eural-code worden vermeld.

Ook is in andere regelgeving vaak aanvullende verplichtingen opgenomen. Zo bevatten het Besluit inzamelen afvalstoffen en de Regeling VIHB eisen voor de registratie van inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB-ers).

De sectie ‘Wet- en regelgeving’ bevat een overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving rondom het melden en registreren van afvalstoffen. Via een link wordt u doorgestuurd naar de meest actuele teksten op de website van Overheid.nl.

Wijzigingshistorie
Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Het gaat dan vaak om kleine aanpassingen, zoals vervanging van een verwijzing bij wijziging/implementatie van andere regelgeving. Voor het Besluit en de Regeling melden is een overzicht opgenomen van alle wijzigingen die vanaf de inwerkingtreding in het Besluit en de Regeling (1 januari 2005) zijn aangebracht.

De teksten van het Besluit en de Regeling melden, die voorheen onder ‘publicaties’ stonden, zijn daarmee verplaatst.

 

Laatste wijziging van deze pagina | 03-08-09


Inzage in meldgegevens voor ontdoeners beschikbaar in AMICE

Vanaf 23 juli 2014 is het mogelijk om zonder account  op de homepage van AMICE een beperkte set meldgegevens op te vragen. Ontdoeners kunnen op basis van een afvalstroomnummer en meldjaar inzage krijgen in de gegevens die over hun afvalstroom zijn gemeld..
Lees verder...

Verhuizing LMA naar Rijswijk

Op 1 juli 2014 veranderen het post- en bezoekadres van het LMA. Als onderdeel van het nieuwe huisvestingsplan voor geheel Rijkswaterstaat Zuid-Holland verhuizen de medewerkers van Den Haag naar:
Lees verder...

Nieuwsbrief nr.2 2014

Onlangs hebben wij onze nieuwsbrief nr.2  2014 verspreid. De LMA-nieuwsbrief verschijnt voortaan in een iets gewijzigde vorm. De informatie wordt ingedeeld in vaste rubrieken, die in elke nieuwsbrief terugkomen. Deze rubrieken zijn: “Actuele ontwikkelingen”, ‘Vraag aan de helpdesk”, ‘(Interne) projecten” en “Evenementen”. Lees verder...