Home > Startpagina

De stichting LMA is door de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) aangewezen als landelijke meldinstantie en door de twaalf provincies als dienstverlenende organisatie voor het verwerken en distribueren van meldinformatie.

De Stichting heeft de uitvoering uitbesteed aan Rijkswaterstaat.

In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn veel partijen actief. Het LMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het LMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland.

Daarmee is ze de bron van actuele informatie over de hoeveelheid en aard van geproduceerd, verhandeld, vervoerd, ingezameld en verwerkt afval. Op deze site vindt u informatie over:

 • Nieuws van het LMA
  Actuele informatie van het LMA.
   
 • Wet- en regelgeving
  Op deze pagina vindt u de relevante regelgeving rondom het melden en registreren van afvalstoffen.
   
 • Het Besluit melden voor bedrijven
  Als uw bedrijf een rol speelt in de logistieke keten rondom het transport van afvalstoffen, heeft u met de regels te maken. In de meeste gevallen volstaat registratie, in andere gevallen bent u meldingsplichtig.
   
 • Het Besluit melden voor handhavers
  Centrale melding maakt het voor u als handhaver mogelijk het transport en de verwerking van afvalstoffen beter te handhaven en het afvalstoffenbeleid te monitoren. U kunt de registratie van afvalstoffen bij de bedrijven controleren op basis van de gegevens die in het centrale meldsysteem worden verzameld.
   
 • Verplichtingen en formulieren
  Bepaal hier uw verplichtingen aan de hand van uw rol(len) en het traject. U kunt hier ook ingevulde voorbeeldformulieren downloaden die zijn gericht op de specifieke situatie.
   
 • Veelgestelde vragen
  Antwoorden op veelgestelde vragen.
   
 • Elektronisch melden met AMICE
  Achtergrondinformatie over AMICE.
   
 • Technisch afgekeurde meldingen
  Informatie over technisch afgekeurde meldingen, inclusief overzicht met foutcodes. 
   
 • Elektronische begeleidingsbrief
  Informatie over de elektronische begeleidingsbrief.
   

Laatste wijziging van deze pagina | 23-05-14


Technisch onderhoud AMICE

Vanwege technisch onderhoud is AMICE vanaf zaterdag 20 september 2014 19:00 tot 23:30 uur onbereikbaar. Lees verder...

Inzage in meldgegevens voor ontdoeners beschikbaar in AMICE

Vanaf 23 juli 2014 is het mogelijk om zonder account  op de homepage van AMICE een beperkte set meldgegevens op te vragen. Ontdoeners kunnen op basis van een afvalstroomnummer en meldjaar inzage krijgen in de gegevens die over hun afvalstroom zijn gemeld..
Lees verder...

Verhuizing LMA naar Rijswijk

Op 1 juli 2014 veranderen het post- en bezoekadres van het LMA. Als onderdeel van het nieuwe huisvestingsplan voor geheel Rijkswaterstaat Zuid-Holland verhuizen de medewerkers van Den Haag naar:
Lees verder...