Home > Startpagina

De stichting LMA is door de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) aangewezen als landelijke meldinstantie en door de twaalf provincies als dienstverlenende organisatie voor het verwerken en distribueren van meldinformatie.

De Stichting heeft de uitvoering uitbesteed aan Rijkswaterstaat.

In de logistieke keten van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zijn veel partijen actief. Het LMA speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het LMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland.

Daarmee is ze de bron van actuele informatie over de hoeveelheid en aard van geproduceerd, verhandeld, vervoerd, ingezameld en verwerkt afval. Op deze site vindt u informatie over:

 • Nieuws van het LMA
  Actuele informatie van het LMA.
   
 • Wet- en regelgeving
  Op deze pagina vindt u de relevante regelgeving rondom het melden en registreren van afvalstoffen.
   
 • Het Besluit melden voor bedrijven
  Als uw bedrijf een rol speelt in de logistieke keten rondom het transport van afvalstoffen, heeft u met de regels te maken. In de meeste gevallen volstaat registratie, in andere gevallen bent u meldingsplichtig.
   
 • Het Besluit melden voor handhavers
  Centrale melding maakt het voor u als handhaver mogelijk het transport en de verwerking van afvalstoffen beter te handhaven en het afvalstoffenbeleid te monitoren. U kunt de registratie van afvalstoffen bij de bedrijven controleren op basis van de gegevens die in het centrale meldsysteem worden verzameld.
   
 • Verplichtingen en formulieren
  Bepaal hier uw verplichtingen aan de hand van uw rol(len) en het traject. U kunt hier ook ingevulde voorbeeldformulieren downloaden die zijn gericht op de specifieke situatie.
   
 • Veelgestelde vragen
  Antwoorden op veelgestelde vragen.
   
 • Elektronisch melden met AMICE
  Achtergrondinformatie over AMICE.
   
 • Technisch afgekeurde meldingen
  Informatie over technisch afgekeurde meldingen, inclusief overzicht met foutcodes. 
   
 • Elektronische begeleidingsbrief
  Informatie over de elektronische begeleidingsbrief.
   

Laatste wijziging van deze pagina | 22-09-14


Inloggen met eHerkenning op AMICE

Vanaf 20 maart 2015 kunnen AMICE gebruikers ook met eHerkenning inloggen op het webportaal van AMICE. Dan start ook de overgangsperiode. Na de overgangsperiode kunt u niet meer met uw certificaat inloggen op het AMICE webportaal. Lees verder...

LMA start in maart 2015 met invoering van eHerkenning

In de week van16-20 maart 2015 vervangt het LMA het inloggen met de huidige AMICE-certificaten door het inloggen met eHerkenningsmiddelen.  Lees verder...

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen gaat over op eHerkenning (update)

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gaat in 2015 de huidige AMICE certificaten door eHerkenning vervangen.
Met eHerkenning krijgen AMICE gebruikers makkelijker toegang tot het systeem. Lees verder...